Make your own free website on Tripod.com
Dan Sinh Journal - News - Youth - Documentation - Memoirs - Vietnam Today - Literature - Multimedia
Hi K Mt Ng߶i Mt Ngy Thng
Nha CaNh Ca


Phn Th Nht
Nh T Nh
...Chng ta chia la
Chng ta b t߾c b, b bi xa
Ln cui, khi quay i trong xing xch
Em nh m. Chng ta cng thy nhau
Hn c s sn si
Trong mt nhn mi a

Cnh ca bt khi cng. Nh bt khi ng߶i
Trang giy bt khi mt bn
Ch ngha bt khi sch
Chng ta b bt khi nhau
Ngy thng nm b bt khi s sng.

Trn D T
Hn Lm Ra La
(Trch on)mt


Khm cc vng b bnh xe nghin nt. ߶ng ph gia tra. Chi Lng. Cu Bng. Cng L. Bng binh Bn Thnh. cn bun ng du dng. Thy k. Ng i. Ng lun. Ci g vy? Cnh ca st. , s Cnh St Thnh. Quo mt. Quo tri. Bn tri na. on xe sang trng dng li. Ting tr s sinh khc oe oe. Hng ro cy ct xn ngay ngn. Ting khc. Nh h sinh u vy?

"Xung."

Ting ni bt ra t i mi nht nht. Mm cht. Vn ch ta.

"Pha ny. i."

Thm mt mnh lnh.

Ting oe oe git ging, dn cc. Trn bng gh di trong hnh lang, b m tr m a con s sinh va ngng u ln: Chu V Thy. Hnh lang ngang dc, tp np ng߶i i li. Mt khun mt nh, nhn, ria mp su rm: Trnh Vit Thnh. Mt ci u khc quay lui: Тng Giao. Hai tay eo cng. Ci nhn tht thn ca Giao h߾ng v m con Thy, bng lic ra ngoi. Mt chic Toyota, ca sau m toang. Hai cnh tay a v pha tr߾c. Li cng USA lp lnh. T ang trong xe b߾c ra. mt.

"Vo."

Cn phng nh sng trng.

"Ci ht qun o ra. C qun o lt."

Dt khot. Lnh lo. Vn ch ta.

T lc "Gi tay ln. Quay mt vo t߶ng." Na m. Na ngy. Lc li t gm gi߶ng, x t. Xo xo t t sch trong nh ti ming cng gc v߶n, ging ni y khng ri ti mt giy. Ch khc mt iu, ci bn tay x߽ng xu, t m ca ch ta, lc ny khng cn lc li vt na, m ang s nn ngay trn da tht ti. Nht? S? Khng hn. . N hai bn s߶n. D߾i hng. Khng phi x߽ng tht. Khng phi tay ng߶i. Cng, mm. Nhm. Nn. Vut. Qun. Xit. Mt con rn. Cng khng phi.

"B tc xung."

My ngn tay mnh m vch tng chm tc, co vo da u. Vn ch l tay ng߶i. Ci kp ba l nm gn trong bn tay y. Ti ch c trao tr, nhng ch ta b n vo ti.

"б gi ra."

Ci gi nha, tr߾c khi b p ti ra khi nh, a con gi m߶i ba tui gii vo tay m. Ch bit ai son sn th g cho n.

"Ci g y?"

Ci hp giy vung nh, ngoi in ch tampon b x tung.

"Bng gn p nh. Ph n dng khi c kinh nguyt."

"Khng c."

Thm vi pht lc li.

"Mc qun o."

Ch ta nm tr ti b qun o, sau khi ln ngc tng ci ti. Gi nha lng chng cn mt na. L vt b thu gi, gt sang mt bn. Thm ci ng h, bn t giy nm chc. Mi i tin. Nm trm ng bc c tr gi mt ng tin ngn hng mi.

"K tn."

Th k. Ti nhm mt k c chc t bin bn tang vt nh th. Mn cng ng߶i, sot nh khi s t na m qua, ko di ti mi tr hm nay. Sch v, bn tho, hnh nh gia nh bng nhc, a nhc... tt c, c gi l tang vt, cht y bn, nm chic xe.

Khm cc vng tr߾c thm nh b bnh xe nghin nt. on xe du lch sang trng, vi c v v chng ti mang cng, ch mi ri ngi nh cha y na gi. Cc con. Na m߶i ba. Ti cn i dm. Toe ang chp chng tp i, ming bp b "Ba, Ba". Su a tr run ry trn hng ba. Chc chng s chy theo. S a ra cng. Chng c chy ra ߶ng khng? Chng ra sao? Cc con. Cc con ti nghip b bng ca b m. M khng th nhn thy cc con c na.

"Kim tra cha?"

"Bo co. Xong."

"i."

Dy hnh lang bt ng߶i. Cc anh Trnh Vit Thnh, Тng Giao, v T, mi , khng thy u na. Mt g n ng i sn hnh lang. o b i mu ct nga b ngoi. Mp. Thp. Mt c cht mu . Rung rung xu cha kha, cm mnh giy giao tn ng߶i trn tay. Hn c߶i.

"Trn Th Thu Vn. B danh... Ci g? C hay C?"

hay. Ti vn c߶i c.

"Nh Ca. Khng phi b danh. l bt hiu. Ti vit vn, k tn Nh Ca."

", Ch vit vn. ng ri. Nh Ca. Khng phi c hay c. y ny, ti ca ch l vn ngh s phn ng. R tri."

Xu cha kha li kng leng keng c v thch th. Ch l tn cai ngc thi. Mt hn c߶i c߶i, y nhng si gn . D sao, d chu hn ch ta, ng߶i n b va giao ti cho hn. Li ting tr khc oa oa ngay bn tai.

"D n nn dm i, ch Thy. y khng phi l nh gi tr u."

Trong mt phng ti gc hnh lang, Chu V Thy ang loay hoay d con, nhn ra. Ming Thy mp my. Thy ni g vy?

"i na. Ch Vn."

ng tn cai ngc nh ngh. Hn gi Thy, gi ti bng tn tht.

Mt ca s song st. Mt cnh ca kha tri. kha. Cha kha.

"Vo."

Cnh ca sau lng xp li. Ting then kha lch cch. Cn phng t xu, ch bng ci chiu i. th hi hm n b v mm mui. Хu, mnh, chn tay, xoong chu, chn a m ln ngn. Ci gi xch ni tay ti b git ra. Ai ko ti ngi xung.

B "cum" hi no? u ti? T sn h? Khng phi ? Hay vt bin? Sao lc u hoi vy? Chc Phc quc (* Danh xng mt t chc c ri truyn n chng Cng ti Saigon sau 1975.)? Bt hi no? m qua? Ъn tn nh bt? Ti g vy? Vit vn? Nh vn, nh bo? , vn ngh s. Phi ri. T m qua ti gi "dz" nhiu lm. Vn ngh s khng . C c ng g chng ca b Bch Tuyt ci l߽ng chi bo. Khng phi Tam Lang cu th u. ng ny chng c. Son ci l߽ng. Linh Mc... Mc Linh. ng ri, son gi Mc Linh, tung Thoi Khanh Chu Thun. Tri i, c Nh Ca. Chu l Liu, hc tr c Ty Gia Long y. Bn chu thuyt trnh cun m nghe ting i bc ca c. C khng nh ra chu . Bn chu c gp c vi c Ty. Thi. C yn i khng? Ь cho ng߶i ta th. Tuyt gh, my c x ra khng? Th i, ch. Mnh l Nguyt. Nm xung i. Ti nghip, mi b bt m qua? Chc n nhi d lm. Ri. Nm vy i? Gi u ny. Cm n ch Nguyt. Cm n tt c.

Ti quay mt vo vch. Chc phi khc. Khc ri ng. Mi , khi xe qua bng binh Si Gn, ch bun ng r ng߶i ra l g. Vy sao gi tr ra, khng khc, khng ng.

Cn phng nh n o nh ch v, bng c pht yn lng. Oe oe. Li ting khc ca thng b. Xa. Nh.

"M trn con vung. Li thng cu. Khu lm Vn . Gi n l "cu Red". Red l . Mong s n . Bn Giao lo qu. C n߾c ri m li ra n."

Mi tun tr߾c, Тng Giao ni vy. Ti cn ang mun ph ra c߶i chc qu mt cu thay li mng bn, th Giao ru ru, quay sang T:

"My ba, m con n v. Lo gi u ng gi l va. Mau tht. Sp y nm ri y."

"C." Ting ku vang trong u ti. Phi ri. Mi Thy mp my khi g cai ngc dn ti i qua. Ch c mi ting ku y thi. Sao mi gi ny ti mi chu nghe thy.

Thy l con gi anh Chu T, ch nhim bo Sng, bn vong nin ca v chng ti.

M b u t cht ngoi Bc, bn thn tng n n c cng Cng Sn, 30-4-75 anh Chu T c tht leo ln tu hi qun. Tu ra gia sng. Mt trng n bng qu, anh Chu T cht, vi ng߶i b th߽ng. S cn li trn tu yn lnh thot ra bin.

Tr߾c nm 1969, T vi Giao v bn hu iu khin ta son bo Sng. Giao l ha s, b chn tn trn mng-st bo lm Tng Th K. Nhiu nm, Sng l t nht bo bn chy nht n߾c, c bn pht t. Tng th k tha thng xng ln, c߾i con gi ch nhim. My mt con, Thy vn quen gi ti bng c, xng chu, trong khi c bn vn my tao chi t.

Tuy b tn trn bo lm Tng th k, l mt ha s ti ba, chm ch, cnh T v bn hu, Giao ch lm cng vic k thut, trnh by. Hai v chng Giao Thy, khng h c mt bi vit no lin quan ti vn ch߽ng, chnh tr. C lng bo min Nam, trong khng thiu cc c cng tr vn Cng Sn, u bit iu ny. H li, thm cu Red, sa son gi u cho ng Ngoi thng cu. Ti nghip thng cu mang tn , va vo i 7 ngy theo m i t ch v ti c cht mu huyt t ng Ngoi.

Mt ting la ln bng bt ln u . Ti hong ng߶i, quay li, m mt. Liu, c b n sinh Gia Long, ngi cnh, cm bn tay ti t bao gi. Ting la vn ko di. Khng, l ting reo h vang di. Ci g vy?

"ng s. C . Pha y l khu A, khu B. Hai phng giam ln, mi phng c trm ng߶i. Chc phng h va c thm khch mi, h la ln cho bn quen. Pha bn ny, bn phi, l tp th hai, tp th mt. Vo na l khu ct s."

"Tp th vi ct-s l ci g?"

"Tp th l phng giam ln, nh, t vi chc ti gn trm ng߶i. Ct-s l nhng dy phng bit giam tng ng߶i, dnh cho t nhn th d hoc cng u."

C ting chn b߾c. Nhiu bng ng߶i thong qua ca s m ra hnh lang. Ting kha v cnh ca m ng. Li mt t reo h vang ln ni pha Liu va gi l "tp th hai". Ting h reo ln ny gn hn, nghe r ging c߶i h h ca nhiu ng߶i hp li.

"Chc thy bn quen h mi la vui v vy. Sau v bt t sn mi bn, bt thy tu, gi n chin dch vn ngh s y. ng lm. C rn ng cho li sc, c ."

Chc phi ng tht. Dt t la , trong ting r rm, u y, li c ting khc oe oe ca cu Red, lc gn, lc xa.(n xem ch߽ng hai)