Make your own free website on Tripod.com
Dan Sinh Journal - News - Human Rights - VCP - Documentation - Vietnam Today - Literature - Multimedia
Cn Lc Vo жi
K ca L Tng Minh


Cn lc ma Thu cch mng n nhanh n ni lm cho bao nhiu tui tr phi bng hong, nht l i vi tui tr hc tr, la tui ang mng m v hoi bo. Ring i vi Tng, cc thit thi ln nht l khng cn iu kin sang Php du hc, nh cha chng ha! Mi d tnh ca ma Thu tr߾c cho ma Thu ny u b o ln. Nhng u c thi gian suy ngh tr߾c ln sng "Ny Thanh Nin i, ng ln p li sng ni" v "xp bt nghin ln ߶ng tranh u" ca hng vn, hng vn hc sinh sinh vin...

- N߾c nh c lp ri! Khng c i du hc th c߾i v v i dy hc hay lm hng, s no cng c - Cha Tng gi .

Tng ngh : Tui ca hai a cn tr qu - Tng 18 tui, Ngc Dung 17 tui - u l tui "n cha no lo cha ti", cha c s nghip, c߾i nhau ch lm nng thm ni lo cho cha m. V th Tng tha vi cha m.:

- C vi nm na, khi con c cng n vic lm vng vng ri c߾i v cng khng mun.

Nhng din bin ca thi cuc lm thay i tt c.

L c c lp ca T Quc Vit Nam va gi߽ng ln trn ng 21 ngy th bt u nhum mu. Ngy 23 thng 9 nm 1945, thc dn Php c qun ng minh Anh-n gip quay tr li ti chim Nam b. Cuc Nam b khng chin bt u "Ma thu ri, ngy hai m߶i ba ta i theo ting ku sn h nguy bin" vang ng khp th thnh, thn qu nam b.

Gic Php trang b y sng n, my bay, xe tng, tu chin. Cn dn qun cch mng ch c sng kp v tm vng vc nhn, dao gm. Gic Php tn cng nh v bo, ln chim Sign - Chln ri lan ra cc tnh trn ton Nam b. Cc chi i V quc on ca cch mng Vit Nam, d anh dng hy sinh nhng vn phi rt lui t mt trn ny sang mt trn khc.

Chnh quyn non tr ca cch mng va mi sinh ra chu mt sc p nng n c v hai pha: Th trong gic ngoi. Bn ngoi th gic Php tn cng ln chim. Bn trong, c bit min Ty Nam b th bn ng߶i "Th" (1) ni dy "cp dun" (2).

Khi gic Php chim Cn Th, th th x Sc Trng c lnh tn c trit , thc hin chnh sch tiu th khng chin, v߶n khng nh trng. Cng nh mi nh, gia nh Tng tn c v vng qu Bng Sa - mt xm thuc x Vin An, huyn Long Ph. Tng gia nhp on Thanh Nin Tin Phong v c php on cho v cng tn c vi gia nh.

Bng Sa l mt xm ven sng c 50 gia nh ng߶i Vit bao quanh xm ton ng߶i Min.

Chiu xung, bu tri m m gii thiu cn ging. Tin tc t th x Sc Trng a v Bng Sa : Ty chun b tn cng Sc Trng! Cng l lc ch Sn - ngi em h cha Tng, sng ti Bng Sa hng chc nm nay, hn hn chy v bo tin : Bn "Th" sp ni dy ri!

- C chuyn thit sao? Ch c bnh tnh k li cho ti nghe coi. Cha Tng hi.

Chuyn nh th ny... Ch Sn bt u k:

"Ti c mt thng bn kt ngha l ng߶i Th tn l Thch Ung, chng ti gi nhau bng "n". Tra nay khi ti ang ngoi ng gp n. N mt mc li ti v nh nhu ru. Ti vi n th߶ng nhu vi nhau lm. Thch Ung rt ngho. V n cht yu, b li 2 con nh. G trng nui con, tht ng th߽ng! N trng tnh bn v quan h rt tt vi mi ng߶i trong xm ny. Ng߶i Vit xm Bng Sa khng ai ght Thch Ung.

Khi v n nh hn, ti tht bt ng. Thch Ung dn xong mt tic nhu h, tht heo, lng heo y mt mm. Ti hi:

- Hm nay n (3) my cng ai vy?

- Tao cng n my y!

Ti c ngh n ni a, nn a li:

- My cng tao th tao n cho ht.

- V (4), n my c n tht no i. Tao ch c i n my ln ny thi !

Khi nhp tic ng ng say. Thch Ung nghn ngo ni:

- Tao ni cho n my nghe. Tao c con heo va c 10 k, tnh Tt bn mua qun o mi cho con tao . Nhng hm nay tao phi git n ly tht i n my.

- Tri, my in , sao my lm vy? Ti trch n.

- Khng! n my ng ni tao in, tao khng in u. V, tao khng cn ba no nhu vi n my, ch c ba nay thi. Ri n ng dy, rt cy phng ko ngay mi sng quc t lc no.

Ti ly lm l:

- Phng m my ko cn ngay ra th lm sao pht c c, h thng n kh kho.

- Khng phi pht c u, m l "cp dun" n my bit khng?

Ni ti n khc rng ln, ni tip:

- N my bit khng? Tao khng mun lm chuyn st nhn tht c u, nhng "lc thum" (5) xa n ra lnh cho ng Th tao y!

Ti cm thy c chuyn khng n, nhng c bnh tnh hi thm:

- My ni thit hay ni chi ?

- Tao khng ni lo n my u? Bn ng Th chng tao mi a c pht mt l ba h mng, sng bn khng cht u! Hn mc ra mt t giy mu vng hnh ch nht, trn c v ngon ngoo, ch khng ra ch, hnh khng ra hnh - Hn ni tip, "lc thum" bo mang l ba ny trong ng߶i sng n phi s, trnh xa .

- Tri i! Sao my ngu qu vy? Ti tc qu ku ln.

N trng mt d tn nhn ti, ti thy rn ng߶i.

Hn ni tip:

- Tao cho n my hay : 12 gi khuya nay, cc cha khp x ny s ging chung, ch khng ring Bng Sa u. l hiu lnh "cp dun" y - Hn gi phng ln ni tip trong ting khc : "N my ng gin tao, tao l thng bn tt ca my, tao khng git my th ti n cng git my."

Ti hong qu, tng ca chy v y bo tin cho mi ng߶i hay.

Nghe xong cu chuyn , cha Tng bo ch Sn cp tc cho c xm hay : chun b rt khi xm tr߾c 12 gi m.

- Chng ta khng c kh nng i ph vi "Th dy" v bn h ng ng߶i hn mnh gp bi - Cha Tng thuyt phc mt s ng߶i mun t chc bo v xm. H khng mun chy b ni mnh sinh sng gn ht c i ng߶i.

Gia nh Tng v v chng ch Sn mn c chic ghe c vom ca ng x Sc, lin dn nhng th cn thit xung ghe, ri ri khi xm Bng Sa ng vo lc 10 gi m.

Tng on ghe, xung ca ng߶i Vit xm Bng Sa chy lon "gic Th dy", ni ui nhau xui ging sng nh v h߽ng Thch Thi An - mt lng k bn, khng c dn Min. Ai cng ngh rng, ch chy lon vi ngy, ch qun cch mng dp xong "lon Th dy" th quay v xm c. Nhng no ng tnh th qu bi t. Qun cch mng rt i u ht, ch cn li anh em Thanh Nin Tin Phong, Dn qun T v v trang bng gio mc, tm vng vc nhn, khng sao chng c li bn "Th dy" cm "phng ko ngay" ng gp 10 ln.

Ting m, ting phn la, ting trng bo ng dn dp, chuyn t Bng Sa - Tr c, sang ai Cho... ri n Thch Thi An, lm xo ng c mt vng ng bng. Tip theo , tng cm la nh chy do bn Th t, bc ln, sng rc c mt gc tri. Trng nh, la chy, ting la ht say mu "cp dun" ca bn "Th" cng ting la khc ca tr con chy lon, to nn mt cnh hn lon bi th߽ng qu sc t߷ng tng. Bao nhiu gia nh, trong mt m "Th dy", bao nhiu sn nghip ca ng cha li b tiu tan, bao nhiu ng߶i cht th thm d߾i li phng ko ngay ca bn ng߶i "Th" b kch ng v hn th dn tc. Lch s ma Thu nm 1945, nu min Bc nn i lm khn kh cho bao gia nh, th Nam b ghi bng mu v n߾c mt. Cch mng - xm lc, ni phn - xon vo nhau trn nhn trang s bi th߽ng. Thc t y lm cho nhng nh gio nh cha Tng, nhng nng dn nh ch Sn, nhng thanh nin c hc nh Tng u c s suy ngh, bn khon, lo lng.

Tr߾c mt ca h ch c mt con ߶ng l chy "gic Th dy". Sau khi ri khi Thch Thi An, ra n ca sng ln - sng D Tho, cc ghe, xung chy lon ta i, k chy ngc ln Bi Tu - Sc Trng ra i Ngi - Tr n, k chy xui xung C C - Vm Lo v Bc Liu, tnh cn c cch mng ca min Ty Nam b. Cha Tng quyt nh chy v Bc Liu v i su vo vng U Minh H, ch vi thng cho tnh hnh yn ri tr li qu nh, ch khng ai ngh rng ln chy lon ny s ko di n hng chc nm.

- Anh Hai ny - ch Sn gi cha Tng - theo em chng ta chy ln Sc Trng v Cn Th. Anh nguyn l thy gio ca ch Bo h, cn Tng c hc bng i du hc Php, chc ng߶i Php h thng cm khng sao u? Ch chy xung U Minh, e rng chng ta i vo ߶ng cng anh!

- Ch ni nghe g l vy? - Cha Tng ni gin - ch khng bit, n߾c nh c lp ri, Ty tr li xm chim n߾c ta, ta v sng vi Ty s b coi l Vit gian, m mang ti Vit gian l ti cht ch c bit khng?

Ch Sn ci u, im lng! Tng thy th߽ng ch Sn qu. Anh hiu rng ch Sn c ni lo lng ring ca ch, nn Tng tha vi cha:

- Tha Ba! con ngh ch Sn khng c xi Ba v con tr v lm vic cho Ty, m l...

- M l ci g? - Cha Tng chn li - ch sn th gii thch cho ti nghe coi.

Ch Sn ngng u ln, tha thit nhn cha Tng:

- Anh Hai ng nng, ca em hon ton khc. Em ngh mnh chy xung U Minh H l vo ߶ng cng v Ty cng tin chim vng y. Vy th by gi ta li vng t m ta quen ߶ng i n߾c b߾c, d l gic Ty chim ri. Ta sng i sng ca ng߶i dn bnh th߶ng, khng lm vic cho Ty th u phi l Vit gian. Bao nhiu ng߶i cn lt li vng gic chim nh anh Phn Tn , tt c h u l Vit gian hay sao?

Cha Tng th di ngao ngn:

- Th l li nh anh Phn Tn, cn mnh l tn c, chy "gic Th", m quay li th kh khn lm. Hay l... hay l v chng ch tr li i. Cn ti v gia nh ti khng chn con ߶ng no khc u!

V th, khi n C C, dng li nu cm, v chng ch Sn thu vn my b qun o v vt dng cn thit vo trong hai bao c rn, chia tay vi gia nh Tng.

- Anh Hai ng bun. V chng em quyt nh li. Anh ch v cc chu i mnh gii. Khi no yn, anh em mnh s gp li - Day qua Tng, ch Sn bo : Chu rng chm sc Ba M chu. Thi bui lon ly ny kh on tr߾c c ha ph߾c chu !

Ai cng ngm ngi tr߾c cnh chia ly gia ߶ng chy gic. Nhn v chng ch Sn quy gnh hnh l li su vo trong ng. Cha Tng khng cm c n߾c mt. ng ni vi Tng : "Tnh ca ch sn my l vy. Vic g n quyt th khng ai cn n c... Ъn gi ny Ba chng bit Ba ng hay ch y ng na?

*

Chiu hm , ghe ca gia nh Tng n Vm Lo.

- Al! Al! Tt c ghe, xung chy lon Th dy u phi dng li kim sot giy t... Ting loa t trm gc Vm Lo pht ra vang vang.

- Chy lon lm g c giy t xt. Mt ng lo cho chic tam bn thc mc.

- Nu ghe, xung no khng gh thao lnh ca Trm kim sot th chng ti bn ... onh! onh! Mt anh lnh Quc gia t v cuc va h va bc ch thin hai pht sng kp hm da.

Khng c ghe thuyn no dm tri lnh.

Mt, hai, ba, bn... ghe u b gi li v khng c giy gii thiu ca y ban hnh chnh khng chin a ph߽ng. Ghe ca gia nh Tng cng chung s phn vi cc ghe chy lon khc.

Thy mt ng߶i n mc qun phc mu vng, u i ca l c ph hiu nn vng sao , lng c eo mt cy sng lc. on hn ta l cn b ch huy, nn cha Tng hi:

- Anh c th cho chng ti bit : chng no mi gii quyt cho chng ti i.

- Chng ti phi ch lnh ca cp trn - Vin i tr߷ng kim sot tr li cho cha Tng. Ri hn day qua bo anh lnh va bc ch thin lc mi ri : "Ch dn ht b con vo tm trong lm la b trng v khng cho ai ra khi vng ro... Nu ai tri lnh... Hn khng ni tip m ly tay ra hiu bp c sng.

Tng thy hnh vi ca hn ng l hnh vi ca nhng tn pht xt Nht lc mi n chim, anh khng nhn nhc ni.

- Dn chng chy lon, va gic Ty va Th dy qu kh ri, th m cc anh i x vi ng bo mnh khng khc no i x vi k th! ... Anh nghn ngo : "Cc anh c phi l chin s cch mng hay khng?"

- ng ! ng ! Nhiu ng߶i dn tn c h߷ng ng s phn i ca Tng.

Vin i tr߷ng "Quc gia T v cuc" ni nng, hn quc mt nhn Tng, ch tay vo mt Tng.

- A! ci thng ny dm xch ng qun chng chng li cch mng h?

Cha Tng thy chuyn tr nn phc tp, ng vi ln ting:

- Chu n cn tr, n ni khng la li, mong anh thng cm cho. Chu n cng l on vin Thanh nin Tin phong - cha Tng ng rng ni ln s tht th hn thng cm, nhng khng ng...

Tng b bt ngay sau , v ci ti "on vin Thanh nin Tin phong".

Hn qut cha Tng:

- ng l ng cng b bt v c thng con l "on vin Thanh nin Tin phong". Nhng v ng thnh tht khai bo nn ti tha cho .

- Xin anh ging gii cho chng ti bit : v sao cch mng li bt ng߶i ca cch mng? Cha Tng ct vn.

- "on vin Thanh nin Tin phong" l tay sai ca Nht, v t chc ny do Nht nn ra, ng bit khng? Vin i tr߷ng Quc gia T v cuc gn ging.

Khng ai dm ln ting tr߾c thi hung d ca k c sng cm tay. Thi lon m. Vng thau ln ln, trng en pha trn. Ai c sng n l k mnh. K cm quyn l chnh ngha. Gic Ty ang nh ti. "Th dy" khp ni! Cn u thi gian m ging gii. Mi ng߶i cm sng v ngc cch mng chng Ty l mt ng t߾ng con, trong khi h thng cch mng b t tung khp mi ni, cn dn chng chy lon ch l tm tp.

Tng b tch khi gia nh, em giam mt ni khc. M Tng khc. Cha Tng ci u im lng th߽ng xt cho con : "s phn ca n s ra sao?" Dn chng chy lon thng cm nhn theo chng trai b bt oan.

Vin i tr߷ng "Quc gia T v cuc" ra lnh cho tn lnh ng cnh hn:

- Hy giam n vo chung vi tn Vit gian mi bt c hi sng.

- Tha anh, giam "phng m tm" - Tn lnh c v ngc nhin.

- Ti "phng m tm" ch cn hi g na?

Tng va i theo tn lnh va thc mc "sao li giam mnh vo phng m tm", "Phng m tm" mang ngha g? Tng nh bo hi tn lnh:

- Anh lm n cho ti bit "Phng m tm" l g khng?

- "Phng m tm" l "phng m tm" - tn lnh gt. Nhng sau t giy hn du ging : "Anh ng lo, ti nay ch By Sm ra ti, chc anh v ch kia c tha thi m!". Ri hn lm bm mt mnh : "sao m ai cng c th mang ti Vit gian ht?".

Ъn mt gian nh l, vch vn h tr߾c h sau, va ging nh bp va ging chung heo b trng. Tn lnh m kha ca, ni:

- "Vo lm bn vi ch Vit gia kia cho vui! Nh l khng c ku la , v ku la cng c hi cho anh thi!"

Khi cnh ca g ng sm li, kha ca vang ln lc cc, Tng cm thy chng mt. Chng ngi bch xung nn t y rc rn. Anh nhm mt da vo vch vn, nh tm v suy ngh s phn ca mnh, s phn ca mt thanh nin va mi n tui tr߷ng thnh, li ri vo cnh t ti mt cch v c.

- ! ch nh, mang ti g m b bt v y?

Tng git mnh, m mt ra nhn do dc.

- Li y, ni chuyn chi... ch nh.

Lc ny Tng mi nhn ra mt ng߶i trung nin ang ngi da vo vch ca gc gian nh gi l "phng m tm". l mt ch nng dn lc lng, mc qun i, o vt vai, u qun khn rn, m`inh cn bm y snh bn. Tng thy tnh ng߶i ra, ng ra ngoi thy tn lnh khng cn ngoi ca na. Anh d dt:

- H c cho mnh ni chuyn khng?

- Mc k n! chng n c lut rng th chng mnh cng phi c lut rng ca mnh. Giang h m...

- Ch ni g? chu khng hiu???

- Mun hiu th li y ch em!

Tng mnh dn ng dy, n ngi cnh ng߶i l mt. Quan st qua con ng߶i c mt vung ch in, ming rng, cm nh ra vi i chn my xch trn cp mt to v vng trn rng, anh bng nh ch Sn, v hai ng߶i cng trc tui v thn hnh, khun mt cng na n nh nhau. Anh thy c cm tnh vi ng ta.

- D tha ch, chu tn l Tng. Cn ch, c th cho chu bit c danh tnh khng?

- Ch, ci ch nh ny ging hc tr qu ta. Tao chng c danh tnh g c. Ch em c gi tao l "Nm mc cua" - ni n , ng c߶i xa, tip : "Cy mc cua ch c hai cha c ngnh thi, cn qua l "Nm mc cua" nn c n m߶i cha ln... gh cha?"

Theo yu cu ca ch "Nm mc cua" Tng k li t u cu chuyn, l do v sao mnh b bt. Nghe xong, "Nm mc cua" tc li : "T ngy cch mng, Vit Minh ni ln, khng bit bao nhiu dn lnh b cht oan ri."

Ri ng ta va chm ri k hon cnh ca ng ta cho Tng nghe:

- Vn l th ny, nh tao y khong 10 cy s, cuc b mt hai ting ng h. Tao cn mt m gi hn 80 tui, v c mt v hai con. V tao ang au. Hng ngy tao phi i mc cua nui sng c nh. Tao lm sao bit c cc ng Quc gia T v cuc lp mt trn chng Ty Vm Lo ny? Thng By Sm...

Va nghe tn By Sm, Tng nh li li ca anh lnh gii mnh n y, nn vi hi:

- By Sm l ai vy ch Nm?

"Nm mc cua" v i, hm hc:

- Tao c l g ci thng ! Ngy xa n hc ngh ma v vi ta tao. Ta tao vn l thy v v߶n, tn Cao Lnh lu lc v y, ngy i lm m߾n, ti dy v. Nh ng gii ngh v nn mi c ng ngoi tao g m tao cho ng . Nm , tao mi 13 tui, cn By Sm 17 tui. Trong bui dt v, n b tao mt c vo h b, qu xung, khc khng ra n߾c mt. N gin tao lm. Sau khi hc v xong, n i ng bn xe, gia nhp v m anh ch Cn Th do Nm La cm u.

Ch "Nm mc cua" ni ti , bng dng li, v u ra v suy ngh... ni:

- Tao khng hiu n theo Vit Minh hi no? M sau ngy c߾p chnh quyn thy n mc ka ky vng, u i m ca l c ph hiu nn sao vng, lng mang g߽m Nht, ri hn t xng l Tr߷ng chi "Quc gia T v cuc" ny.

- Th v sao ch b bt? Tng nn nng.

- ! Vn l th ny : Ngy hm qua tao i mc cua ven sng Vm Lo, ng vo lc By Sm dt my thng lnh Quc gia T v cuc i nghin cu a hnh a vt g , by trn phc kch nh Tu Ty. Xui cho tao l mc cua ng ngay trn a m By Sm d nh.

- Nhng m ch By Sm quen vi ch m? Tng thc mc.

Ch Nm mc cua c߶i gn:

- By Sm u c thm nhn thng "mc cua" ny. C l n cn th tao v c vo h b nm xa. N ra lnh bt tao, vi l do l dm i vo khu cm. Tao hi ti n : "khu cm sao khng bng cm?" N tr li "cm m bng ng bn Vit gian bit ri bo cho Ty sao?" Hn na, n xt trong mnh tao thy c ci o v ba mu xanh trng , ti n ni tao mang m hiu c "tam sc", l Vit gian c Php sai n d xt mt trn Vm Lo (?). M n! Th l tao b bt v giam ti y mt m ri.

- ! Ti sao gi l "Phng m tm" h ch?

- "Phng m tm" l phng t hnh bng cch cho "m tm" theo kiu Vit Minh - "Nm mc cua" tr nn gin d - ". m, tao khng hiu thng no by t ra cch git ng߶i kiu trung c ny. Tht d man! Chng n cho ng߶i b x t v trong bao ch xanh - bao ng la , ri ct cht ming bao li, ct thm vo cho nng. Chng em nm bao c ng߶i xung ging sng su ngp n߾c m cht. Thm khng?

Tng nghe "Nm mc cua" k m nghe rn ng߶i.

- Ng߶i t khng bit x bao chun ra sao? Tng hi.

- Tr߾c khi cho ng߶i t vo bao, chng tri cht c chn ln tay th lm sao x bao chui ra c - "Nm mc cua" li ni a "Thi s kip nh ri ch em i! Ta quyt nh i m tm phen... ny".

Tng suy ngh rt nhiu v c tnh ca ch nng dn mang tn "Nm mc cua". Ci cht gn k, m ch cn xung h theo iu vng c hoi lang c. Ht ch ch!

- Vy, ch vi chu s b cho "m tm" ? Tng hi ch Nm nh mun khc.

- Chc vy ri! Cht ng߶i no ng߶i ! Ь thng Th n "cp dun", hay thng Ty mi l bn cng vy, th ng߶i mnh git mnh s߾ng hn! Phi khng cu hc tr?

- Chu rn thi rut, m ch c gin hoi. Nghe ni ch By Sm ti nay v Vm Lo, mnh c hy vng c th khng ch? Mnh c ti tnh g u?

- Ch em ngy th qu. Chnh sch ca chng n r rng qu ri : "Th git lm hn l tha lm!"

Bng hai ng߶i u im lng. Khng gian nh hp ca gian nh l th s nh trm xung gia m tri chuyn mnh. Mi ng߶i theo ui mt ngh ring t tr߾c khi la khi cuc i nhiu nh߽ng ny. "Ci cht c g dng s. Khi ta cn sng th n cha n. Khi n n th ta u cn bit g." Tng nh li cu ni ca nh Trit hc c i no , hnh nh Pla-tng th phi. Nhng trit l vn l trit l. Cn s tht, vi tui 18 ca Tng th ci cht l mt m nh kh th. Tng khng hiu ch "Nm mc cua" ngh th no, ch Tng cm thy ni s hi trn ngp khp c th. Tng bt ln ting than "Tri i! mnh s cht thit sao?"

- Ti sai li phi cht? "Nm mc cua" bt ni to ln lm Tng git ny mnh.

Tri ni cn ging. Sm chp. V cn ma bt u di xung mi nh, nh khc than, go tht cho s phn ca nhng k bc ph߾c.

"Nm mc cua" nm ly vai Tng, k ming st l tai Tng, ni to : "Tri cu mnh ri!"

Tng ng ngc hi:

- Ai cu mnh?

- Tri cu mnh! ng hn l Tri ma to c hi cho hai ch chu mnh thot khi ch ny - "Nm mc cua" khng nh.

*

Ngoi tri, ma mi lc mi ln. m ti mt, a hai bn tay khng nhn thy. Tn lnh canh chun vo gian nh i din trnh ma t khi tri bt u chuyn cn ging, nn mi hnh ng ca hai k "t th" ch c tri bit thi. Da vo mt gc nh, h cng knh nhau, gi mi nh chui ra mt cch d dng. Tng nhy xung tr߾c, "Nm mc cua" nhy xung sau. Mt vng sng ca cy n 3 pin qut ngang qua l cho Tng ht hong, anh nm , mnh st xung t. Nhng "Nm mt cua" vn ng yn. Ch ch vng sng n pin ca tn lnh gc di chuyn sang h߾ng khc, ng ta lin ko Tng dy bo nh:

- N khng thy ti mnh u. Chy!

Tng vn cha hon hn, hi:

- Chy h߾ng no ch?

Mi ln Tng vp ng, "Nm mc cua" u ng vin "Rng ln ch em! Фu tranh gia ci sng v ci cht u phi d. Con ng߶i hn nhau l dm quyt nh dt khot gia hai con ߶ng i, mnh ch c quyn chn mt m thi!" D chy mt, vp ng au, nhng nghe li trit l ca ch "Nm mc cua", Tng cm thy vng tm v knh phc ng߶i nng dn ngho kh ny. Tng ngh "ch c tr߶ng i dy cho ch hiu c nhng iu m Tng khng tm thy trong sch v".

Hai ng߶ira sc chy. Qua bao cnh ng. Qua bao khu v߶n. Qua bao con rch... Tng chng bit na, ch bit chy, chy trn khi ci "Phng m tm" ng kinh tm, chy trnh xa nhng tn t ca thi i, coi mng ng߶i khng ng mt xu.

Ma tnh dn. Tri hng sng. Hai ng߶i chy n ven xm Sc аn, ch cch th x Bc Liu khong 5 cy s "Nm mc cua" hi:

- Sao? Ъn y ch em c th i mt mnh cha?

- D c! Ch ny chu c i qua hi cn nh - Bng nhin Tng nghn ngo, cm thy chi vi nh sp mt mt mt ng߶i thn nht trong cuc i. Tng hi : "Ch chia tay chu y sao?"

"Nm mc cua" hnh nh hiu c tm trng lo lng ca Tng. ng v vai Tng v an i:

- Ъn y coi nh tm thot nn. Qua khng th tip tc i chung vi ch em na c. V hai l, mt l qua phi tt qua nh bo cho gia nh hay khi lo! Hai l vng ny ai cng bit mt qua, k c a con nt 5 tui, nn chu i vi qua s bt li cho chu. Chc chn sng nay bn n cho ng߶i truy lng chng ta nh truy lng hai tn "t t" vy!

Ngm ngh mt lc "Nm mc cua" ni tip:

- Tt nht ng lo ngh n gia nh, v chu lo cng khng gii quyt c. Qua tin chc khng c g xy ra cho hai ng b gio u! Cn chu c i thng vo th x ri tm mt chi i V quc on xin gia nhp. l ph߽ng sch hay nht. Nh tm chi i "Hm Xm" ca Nguyn Hng Ph߾c. Gp Nguyn Hng Ph߾c chu ni chu l chu ca "Nm mc cua" th c nhn ngay, chu c k chuyn ch chu mnh cho Nguyn Hng Ph߾c nghe, v Nguyn Hng Ph߾c l ng߶i tt v rt ght By Sm.

Ln u tin, t khi gp Tng n gi, "Nm mc cua" mi xng h ch chu vi Tng. V vy, Tng rt cm ng, v cm thy c s gn b thn thit vi ng߶i ch mi quen trong cn hon nn ny. R rng quan h gia ng߶i vi ng߶i u ch l "ch si".

- D! chu s nghe li ch. Ch cho chu gi li chc sc khe B v Thm... Chc ch bnh an. Tng khng cm c n߾c mt.

"Nm mc cua" va b߾c i, va ngoi li ni:

- Chu nh nhng li ch dn y! Chi i "Hm Xm" ang mt trn Du Da ... nh... khng?

- D nh! Tng va tr li, va hi vi : "chng no ch chu mnh gp li nhau?"

- Cn tr.. cn t... cn sng trn i ny... l chng t.. cn... gp nhau. "Nm mc cua" ni to vang vang c cnh ng.

*

"Nm mc cua" i xa, khut dn sau xm nh. Nhng Tng vn cn ng yn bn chm m hoang. Sau cn ma, tri li sng. Bnh minh l u sau ly tre lng. Tng m mng di theo hnh bng ca ng߶i nng dn, cng l n nhn ca Tng. Mt k nim vo i khng bao gi qun.


Ghi Ch:
(1) Tc dn Khme
(2) Chm git Vit Nam
(3) Bn rt thn
(4) Ting m u cu
(5) ng ln